Mail communicatie

FacebookTwitterGoogle+Share

Mail en bijbehorende bijlage(n) verstuurd door Ed’s-style is / zijn vertrouwelijk en kan / kunnen geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien het bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Ed’s-Style niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie dat email berichten van Ed’s-Style virusvrij zijn, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in onze berichten.

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Ed’s-Style goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Ed’s-Style van toepassing. Deze kunnen op onze site doorgenomen cq gedownload worden mocht u daar behoefte toe gevoelen.

 

Ed’s-Style