Merk- & Modellen Registratie

FacebookTwitterGoogle+Share

Ed’s-style kleding is geregistreerd binnen het Europese ETI trademark (OHIM in Europa) en ontwerp bescherming, hetgeen inhoudt dat onze kleding geregistreerd is in de Merk- en Modellen Registratie. Hierdoor is onze kleding beschermd tegen vervalsing(en) en namaak.

Dientengevolge is het strikt verboden onze (manier van) wassingen, naden en kleuren(combinaties) na te bootsen, te vervalsen of te produceren onder ons of enig ander TradeMark. Dit betkent dat onder geen beding is toegestaan Ed’s-Style broeken na te maken door middel van het kopiëren, qua vorm(en) nabootsen van de uiterlijke vormen gebruikt op de diverse Ed’s-Style producten. Ook is het verder vercommercialiseren van deze nagemaakte, vervalste, sterk op Ed’s-Style gelijkende kleding ten strengste verboden op straffe van vervolging.

Wij zijn het enige bedrijf ter wereld die het alleenrecht heeft onze producten te verkopen met de uiterlijke kenmerken en kleurencombinaties zoals deze terug te vinden zijn op Ed’s-Style kleding!

<<< Overtreders worden aangepakt en vervolgd! >>>

Ed’s-Style

Home